מקצים קטגוריות ופרסים

כללי

• מקצה מדיד

קטגוריות

גברים כללי מקום: 1,2,3

גברים אליפות ישראל: מקום 1, 2, 3 – מדליה מטעם איגוד האתלטיקה

גברים : 40-44 , 45-49 , 50-54 , 55-59 , 60-64, 65-69 , 70-74, 75+

נשים כללי מקום 1,2,3

נשים אליפות ישראל: מקום 1, 2, 3 – מדליה מטעם איגוד האתלטיקה

נשים: 35-39, 40-44 , 45-49 , 50-54 , 55-59 , 60-64, 65-69 , 70+

זמן סגירת מסלול

• 6 שעות לאחר הזינוק

כללי

• מקצה מדיד

קטגוריות

גברים כללי מקום 1, 2, 3

גברים : 40-44 , 45-49 , 50-54 , 55-59 , 60-64, 65-69 , 70-74, 75+

נשים כללי מקום 1, 2, 3

נשים: 35-39, 40-44 , 45-49 , 50-54 , 55-59 , 60-64, 65-69 , 70+

זמן סגירת מסלול

• 3 שעות לאחר הזינוק

כללי

• מקצה מדיד

קטגוריות

גברים כללי מקום 1, 2, 3

גברים: נוער עד 19, 40-44 , 45-49, 50-54, 55-59, 60-64,65-69 , 70-74 , 75+

גברים רצי טבריה מקום 1,2,3

נשים כללי מקום 1,2,3

נשים: נערות עד 19, 35-39, 40-44, 45-49 , 50-54, 55-59, 60-64 ,65-69, 70+

נשים רצות טבריה מקום 1,2,3

זמן סגירת מסלול

• שעתים לאחר הזינוק. (120 דקות)

גברים כללי – 3 הראשונים
נשים כללי – 3 הראשונות


אליפות ישראל גברים – 3 הראשונים
אליפות ישראל נשים – 3 הראשונות


ותיקים 40-44   – 3 הראשונים
ותיקים 45-49   – 3 הראשונים
ותיקים 50-54   – 3 הראשונים
ותיקים 55-59   – 3 הראשונים
ותיקים 60-64   – 3 הראשונים
ותיקים 65-69 – 3 הראשונים
ותיקים 70-74 – 3 הראשונים
ותיקים 75+     – 3 הראשונים


ותיקות 35-39  – 3 הראשונות
ותיקות 40-44  – 3 הראשונות
ותיקות 45-49  – 3 הראשונות
ותיקות 50-54  – 3 הראשונות
ותיקות 55-59  – 3 הראשונות
ותיקות 60-64  – 3 הראשונות
ותיקות 65+      – 3 הראשונות

גברים כללי – 3 הראשונים
נוער עד 19 – 3 הראשונים
ותיקים 40-44 – 3 הראשונים
ותיקים 45-49 – 3 הראשונים
ותיקים 50-54 – 3 הראשונים
ותיקים 55-59 – 3 הראשונים
ותיקים 60-64 – 3 הראשונים
ותיקים 65-69 – 3 הראשונים
ותיקים 70-74 – 3 הראשונים
ותיקים 75+  – 3 הראשונים


נשים כללי    – 3 הראשונות
נערות עד 19 – 3 הראשונות
ותיקות 35-39 – 3 הראשונות
ותיקות 40-44 – 3 הראשונות
ותיקות 45-49 – 3 הראשונות
ותיקות 50-54 – 3 הראשונות
ותיקות 55-59 – 3 הראשונות
ותיקות 60-64 – 3 הראשונות
ותיקות 65+   – 3 הראשונות

הענקת גביעים לזוכים בשלושת המקצים תתקיים תחת קיומם של התנאים הבאים:
1. מותנה בהשתתפות של לפחות 5 רצים/ות בכל קבוצת גיל. במידה שלא יהיו 5 רצים/ות בקבוצת גיל כלשהי, יחולק רק פרס ראשון בקבוצת הגיל.
2. השתייכות לקבוצת גיל נקבעת רק על פי שנת הלידה.

שיווק באינטרנט - Wisy / בניית אתרים בוורדפרס – x-Press