חלוקת ערכות

29/12, יום א': חלוקה בין השעות 14:00-19:00, סאקוני נמל תל-אביב. 

30/12, יום ב': חלוקה בין השעות 14:00- 19:00, סאקוני נמל תל-אביב.

31/12, יום ג': חלוקה בין השעות 14:00- 19:00, סאקוני נמל תל-אביב.

2/1, יום ה': חלוקה בטיילת טבריה בין השעות 12:00-22:00

** מי שנרשם מה- 25/12 הערכה שלו תהייה מוכנה רק בטבריה.