מפת מסלולים ונקודות מים

מקצה מרתון 42.195 ק"מ

זינוק מרחוב הגליל בטבריה, דרומה עד עין-גב.

נקודת הגמר תהיה מול מלון חוף גיא.

המרתון יגיע לנקודת הסיבוב ליד קיבוץ עין גב.

מרוץ המרתון יסתיים רשמית לאחר 6 שעות מרגע הזינוק.

שירותי תחנות השתיה, השרות הרפואי והמשטרה בחלקו האחרון של המסלול יאספו מאוחר יותר.

הפינוי יתחיל מכיוון עין-גב לגמר.

פירוט המסלול ונקודות השתיה יפורסמו בהמשך.

ניתוח המסלול של מרתון טבריה

03:00 שעות - X 2
03:15 שעות - X 2
03:30 שעות - X 2
03:45 שעות - X 2
04:00 שעות - X 2
04:15 שעות - X 2
04:30 שעות - X 2
04:45 שעות - X 2
05:00 שעות - X 2
05:15 שעות - X 1
05:30 שעות - X 1

מקצה חצי מרתון 21.1 ק"מ

זינוק מרחוב הגליל בטבריה, דרומה עד צומת צמח.

נקודת הגמר תהיה מול מלון חוף גיא.

חצי המרתון יגיע לנקודת הסיבוב לאחר צומת צמח.

(בחודש דצמבר תעשה מדידה המסלול ע"י מודד מוסמך)

מרוץ המרתון יסתיים רשמית לאחר 4 שעות מרגע הזינוק.

פירוט המסלול ונקודות השתיה יפורסמו בהמשך.

 

יפורסמו בהמשך...

מקצה 10 ק"מ

מסלול 10 ק"מ יוצא מרחוב הגליל בטבריה לכיוון צמח, מסתובב לאחר 5 ק״מ עד לנקודת גמר מול מלון חוף גיא.

ניתוח המסלול של מרתון טבריה

 
40:00 דק' - X 1
45:00 דק' - X 1
50:00 דק' - X 1
55:00 דק' - X 1
60:00 דק' - X 1

שיווק באינטרנט - Wisy / בניית אתרים בוורדפרס – x-Press