מקצים קטגוריות ופרסים

כללי

• מקצה מדיד

קטגוריות

גברים כללי מקום: 1, 2, 3, 4, 5, 6

גברים אליפות ישראל: מקום 1, 2, 3,

גברים : 40-44 , 45-49 , 50-54 , 55-59 , 60-64, 65-69 , 70-74, 75+

נשים כללי מקום 1, 2, 3, 4, 5, 6

נשים אליפות ישראל: מקום 1, 2, 3

נשים: 35-39, 40-44 , 45-49 , 50-54 , 55-59 , 60-64, 65-69 , 70+

זמן סגירת מסלול

• 6 שעות לאחר הזינוק

כללי

• מקצה מדיד

קטגוריות

גברים כללי מקום 1, 2, 3

גברים : 40-44 , 45-49 , 50-54 , 55-59 , 60-64, 65-69 , 70-74, 75+

נשים כללי מקום 1, 2, 3

נשים: 35-39, 40-44 , 45-49 , 50-54 , 55-59 , 60-64, 65-69 , 70+

זמן סגירת מסלול

• 4 שעות לאחר הזינוק

כללי

• מקצה מדיד

קטגוריות

גברים כללי מקום 1, 2, 3

גברים: נוער עד 19, 40-44 , 45-49, 50-54, 55-59, 60-64,65-69 , 70-74 , 75+

גברים רצי טבריה מקום 1,2,3

נשים כללי מקום 1,2,3

נשים: נערות עד 19, 35-39, 40-44, 45-49 , 50-54, 55-59, 60-64 ,65-69, 70+

נשים רצות טבריה מקום 1,2,3

זמן סגירת מסלול

• שעתים לאחר הזינוק. (120 דקות)

1 גברים כללי – 6 הראשונים
2 נשים כללי – 6 הראשונות
3 אליפות ישראל גברים – 3 הראשונים
4 אליפות ישראל נשים – 3 הראשונות
5 ותיקים 44-44   – 3 הראשונים
6 ותיקים 44-45   – 3 הראשונים
7 ותיקים 54-54   – 3 הראשונים
8 ותיקים 54-55   – 3 הראשונים
9 ותיקים 64-64   – 3 הראשונים
10 ותיקים 64-65 – 3 הראשונים
11 ותיקים 74-74 – 3 הראשונים
12 ותיקים 75+     – 3 הראשונים
13 ותיקות 34-35  – 3 הראשונות
14 ותיקות 44-44  – 3 הראשונות
15 ותיקות 44-45  – 3 הראשונות
16 ותיקות 54-54  – 3 הראשונות
17 ותיקות 54-55  – 3 הראשונות
18 ותיקות 64-64  – 3 הראשונות
14 ותיקות 65+      – 3 הראשונות

1 גברים כללי – 3 הראשונים
2 נוער עד 19 – 3 הראשונים
3 ותיקים 44-44 – 3 הראשונים
4 ותיקים 45-44 – 3 הראשונים
5 ותיקים 54-54 – 3 הראשונים
6 ותיקים 55-54 – 3 הראשונים
7 ותיקים 64-64 – 3 הראשונים
8 ותיקים 65-64 – 3 הראשונים
9 ותיקים 74-74 – 3 הראשונים
10 ותיקים 75+  – 3 הראשונים
11 נשים כללי    – 3 הראשונות
12 נערות עד 14 – 3 הראשונות
13 ותיקות 35-34 – 3 הראשונות
14 ותיקות 44-44 – 3 הראשונות
15 ותיקות 45-44 – 3 הראשונות
16 ותיקות 54-54 – 3 הראשונות
17 ותיקות 55-54 – 3 הראשונות
18 ותיקות 64-64 – 3 הראשונות
14 ותיקות 65+   – 3 הראשונות

הענקת גביעים בשני המרוצים תתקיים תחת קיומם של התנאים הבאים:
1. מותנה בהשתתפות של לפחות 5 רצים/ות בכל קבוצת גיל. במידה שלא יהיו 5 רצים/ות בקבוצת גיל כלשהי, יחולק רק פרס ראשון בקבוצת הגיל.
2. השתייכות לקבוצת גיל נקבעת רק על פי שנת הלידה.

שיווק באינטרנט - Wisy / בניית אתרים בוורדפרס – x-Press